Privacy statement

DeLloyd respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. ​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

Waarom vragen wij uw gegevens?

De gegevens die op deze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de website.

Hoe beschermen wij uw privacy?

DeLloyd garandeert zo de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de persoonlijke gegevens voldoet aan de wet van 08/12/1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, vormt een constante prioriteit voor DeLloyd.

DeLloyd verbindt zich ertoe om :

  • Alleen de persoonlijke gegevens te vragen die we nodig hebben voor de aanvaarding van uw kredietaanvraag en/of om u een kwaliteitsvolle service te bieden.
  • Normen en veiligheidsvoorschriften in te voeren die de vertrouwelijkheid garanderen van de informatie die u ons toevertrouwt.
  • Uw gegevens alleen beschikbaar te maken voor de medewerkers die een opleiding kregen in de naleving van de vertrouwelijkheidsprocedures van DeLloyd.
  • U toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Op eenvoudig verzoek via e-mail of een brief aan DeLloyd krijgt u gratis een schriftelijk overzicht van alle gegevens van persoonlijke aard die betrekking hebben op u. Onjuiste, onvolledige of irrelevante informatie kunt u zo indien nodig laten rechtzetten. Bij deze aanvraag dient u een kopie van uw identiteitskaart te voegen.

U geeft DeLloyd, behoudens elk verzet dat u per e-mail of brief verstuurt naar DeLloyd, de toestemming om informatie door te sturen met het oog op commerciële acties voor producten of diensten aangeboden door DeLloyd of andere ondernemingen die deel uitmaken van de groep 3 Suisses International en de handelspartners.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, blijven zij gedurende vijf jaar in uw computer staan, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.